Nemcsak pedagógusok számára hirdetett szakirányú továbbképzéseink

Fejlesztő biblioterápia levelező munkarend 2 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés elsődleges célja azoknak a kompetenciáknak az átadása, amelyekkel a végzett hallgatók képessé válnak egyéni és csoportos foglalkozások során a művek terápiás, fejlesztő célú felhasználására.
Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember levelező munkarend 2 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzést elvégző szakemberek a gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatos, szerteágazó intézményrendszerben képesek lesznek az oktatás, a pedagógiai-pszichológiai, a vizuális nevelés, a szociális, a vallási-etikai, a könyvtári és a gyermekkönyves jelenségekre szakszerűen reagálni, kreatív megoldásokat alkalmazni.
Kézműves, hagyományismeret oktató levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés célja az óvodáskorú gyermekek magyar nyelvi nevelése valamennyi nevelési területen, valamint az angol nyelvi nevelés feladatainak játékos formában történő ellátása új, sajátos (idegen) nyelvfejlesztési módszerekkel, és a kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása.
Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés résztvevői elsajátíthatják a néptáncok alapvető mozdulatkincsét; a magyar néptánc dialektusainak legjellemzőbb sajátosságait; a népi játék pedagógiai célú alkalmazásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.
Rendezvényszervező levelező munkarend 2 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek kisebb-nagyobb közösségek, cégek, vállalkozások, tudományos intézmények rendezvényeinek szervezéséhez, lebonyolításához
Organikus pedagógia levelező munkarend 2 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
Keresztény értékrendű (J. Kentenich pedagógiai rendszere), felekezetközi és világnézeti szempontból úgynevezett semleges nevelési helyzetekben is hatékony nevelési szemléletmód megalapozása, annak alkalmazásához szükséges tudáselemek és kompetenciák elsajátítása.