Pedagógusok számára meghirdetett szakirányú továbbképzéseink

Drámapedagógia levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés a drámapedagógia és a színházi nevelés világába avatja be a hallgatókat. Önállóan alkalmazható tudást ad ahhoz, hogy oktatási intézményekben, egyéb nevelési területeken alkalmazzák a drámapedagógiát a különböző életkorú gyermekeknél.
Óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi szakirány szakirányú továbbképzési szak levelező munkarend 3 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés célja olyan nemzetiségi óvodapedagógus végzettségű szakemberek képzése, akik a korszerű szakmai és gyakorlati ismereteik, képességeik felhasználásával német nemzetiségi óvodákban képesek önállóan ellátni a nemzetiségi anyanyelvi nevelés, hagyományőrzés feladatait.
Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség levelező munkarend 2 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés célja az óvodáskorú gyermekek magyar nyelvi nevelése valamennyi nevelési területen, valamint az angol nyelvi nevelés feladatainak játékos formában történő ellátása új, sajátos (idegen) nyelvfejlesztési módszerekkel, és a kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása.
Tanító alapképzési szak – nemzetiségi tanító szakirány (német) levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés célja olyan tanító végzettségű szakemberek képzése, akik a korszerű szakmai és gyakorlati ismereteik, képességeik felhasználásával nevelési és oktatási intézményekben képesek német nyelv tanítására és önállóan ellátni 1-6. osztályban a nemzetiségi nyelven oktatott tantárgyak tanítását.
Zeneóvodai foglalkozások vezetése levelező munkarend 2 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés célja a pedagógusképzésben szerzett szakképzettség további differenciálása újabb szakmódszertani ismeretekkel, illetve a zeneóvodai feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő, elmélyítő, felfrissítő ismeretek, képességek továbbfejlesztése.