Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzéseink a Budapesti Campuson

Alternatív pedagógia levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A két éves képzésen azokat a pedagógusokat várjuk, (alap és középfokon egyaránt) akik szeretnének iskolájukban más, alternatív iskolákban jól bevált alternatív szemlélettel tanítani és ilyen eszközöket és módszereket alkalmazni, valamint azokat, akik most, vagy régebben alapított alternatív iskolában dolgoznak, vagy ilyen jellegű helyen szeretnének majd dolgozni és ehhez fontosnak tartják a működő alternatív iskolák tapasztalatainak megismerését és saját gyakorlatuk ilyen irányú fejlesztését. A képzés betekintést ad az integráció elméleti és gyakorlati megvalósulásának lehetőségeibe, módszereibe is.
Drámapedagógia területen levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A szakvizsgára vállalkozó pedagógus az intézményi szintű ismeretek megszerzése mellett a drámapedagógia alapjaival és annak alkalmazási területeivel ismerkednek meg.
Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés elvégzésével a pedagógus képes lesz az iskolai, illetve az óvodai foglalkozásokba ágyazottan a gyermekek tudatos, tervszerű fejlesztésére, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítására, a képességek korrekciójához szükséges eszközök és módszerek megválasztására, és a probléma jellégének megfelelő fejlesztőeljárások kidolgozására.
Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben területen levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a gyakorlatvezető, mentorpedagógus a hallgatók iskoláskor előtti napközbeni ellátási intézményben történő egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az intézményvezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.
Gyermektánc az óvodában, iskolában területen levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A végzett hallgatók az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában (3-11 éves kor) a népijáték-gyermektánccal kapcsolatos feladatok ellátására jogosultak, az intézmény által szervezett keretekben és a közművelődés különböző színterein is.
Hagyományismeret területen levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A szakvizsgára vállalkozó pedagógus felkészülhet az óvodai nevelésben, a köznevelésben, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban a hagyományismeret szakterületen elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására.
Szociális kompetenciák fejlesztése területen levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés célja: a jelentkezők felkészítése a szociális kompetenciák iskolai fejlesztésére. Ennek eszköze a „Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák” című oktatási programcsomag megismerése és szakszerű alkalmazására történő felkészítés. Cél továbbá, hogy a megismert programcsomagot a saját csoportjára adaptálni tudja a résztvevő. A saját élményű foglalkozások erősítik és fejlesztik a résztvevők szociális kompetenciáit is.
Pedagógus szakvizsga (választható ismeretkör: tehetséggondozás, tehetségfejlesztés) levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területen jártas pedagógusok képesek az intézményükben tehetséggondozó programot kidolgozni és működtetni. Részt vehetnek a tehetségek kiválasztásában és komplex fejlesztésében, egyéni és csoportos formában is.
Vezető óvodapedagógus szakterületen levelező munkarend 4 féléves Szakleírás, mintatanterv és felvételi információk
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik tájékozottak a vezetés múltbeli és a mai kornak megfelelő korszerű vezetéselméleti kérdéseiben. Az elméletben megismert vezetési funkciókat a gyakorlatban tudják alkalmazni. Gondolkodásmódjukban és tevékenységeikben ember- és gyermekközpontú szemléletben tudnak menedzserelveken nyugvó hatékony gyermekintézményt vezetni.