Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítói oklevéllel rendelkezők számára

A képzés célcsoportja: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzésben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a műveltségterületi képesítés kizárólag tanítói oklevéllel rendelkezők részére adható. A műveltségterületi képzés az alapképzés szintjét nem emeli, nem ad önálló oklevéllel elismert szakos képesítést. A képzés eredményeként szerzett igazolás az alapképzésben kapott oklevéllel együtt érvényes. A képzés műveltségterületi igazolással zárul. Képzésünk nem ad szakvizsgát.

A kiegészítő műveltségterületi képzés megnevezése (2 féléves, levelező munkarend):
angol nyelv
ének-zene
informatika
magyar nyelv és irodalom
matematika
ember- és társadalom (hon- és népismeret)