Mesterképzési szakjaink

Szakirányú továbbképzéseink

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok
Alternatív pedagógia területen
Drámapedagógia területen
Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen
Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben területen
Gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen
Gyermektánc az óvodában, iskolában területen
Hagyományismeret területen
Pedagógus szakvizsga (választható ismeretkör: tehetséggondozás, tehetségfejlesztés)
Szociális kompetenciák fejlesztése területen
Vezető óvodapedagógus szakterületen

Pedagógusok számára meghirdetett szakirányú továbbképzéseink
Drámapedagógia
Óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi szakirány (német)
Óvodáskori magyar-angol kétnyelvűség
Tanító alapképzési szak – nemzetiségi tanító szakirány (német)
Zeneóvodai foglalkozások vezetése

Nemcsak pedagógusok számára hirdetett szakirányú továbbképzéseink a Budapesti Campuson
Fejlesztő biblioterápia
Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember
Kézműves, hagyományismeret oktató
Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató
Rendezvényszervező
Organikus pedagógia
Értelemközpontú személyiség fejlesztés

Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítói oklevéllel rendelkezők számára
angol nyelv
ének-zene
informatika
magyar nyelv és irodalom
matematika
ember- és társadalom (hon- és népismeret)
testnevelés
természetismeret
vizuális kultúra

Felnőttképzések