"Változás, megújulás az iskolában" c. országos konferencia

Szekciófoglalkozások I.

(A résztvevők 12 párhuzamos szekció munkája közül választhatnak. A szekciókra való regisztráció a helyszínen történik.)

13.20-14.20

1. Változni jó! A pszichológiai feltételek

Szekcióvezető: dr. Czike Bernadett (AVKF)

Ebben a szekcióban a változás pszichológiai hátterével foglalkozunk. Miért nehéz változni, milyen akadályai vannak a változásnak, ezek hogyan küzdhetők le? A szekcióban Séllei Beatrix rövid bevezetője után a résztvevők kérdéseire keressük majd a válaszokat.

Meghívott: Dr. Séllei Beatrix (BME)

2. Új utak a pedagógusképzésben

Szekcióvezetők: Wiedermann Katalin (AVKF), Tabi Katalin (AVKF)

Ebben a szekcióban a tanárképzés felől közelítjük meg az alternatív pedagógia kérdését. A felsőoktatás és a tanárképzés területéről érkező kollégákkal arra keressük a választ, milyen tanításmódszertan segítheti a leendő pedagógusokat abban, hogy rugalmasan tudjanak válaszolni a társadalmi változások kihívásaira.

Meghívottak: Szebényi Csilla (Belvárosi Tanoda), Ollé János (PE), Bényei Judit (MOME), Trentinné dr. Benkő Éva (ELTE TÓK), Dr. Racsko Réka PhD (EKE), Kulcsár Gábor (Waldorf Pedagógiai Intézet)

3. „A csukott ajtó mögött”

Szekcióvezetők: Somogyi Ágota (Közgazdasági Politechnikum), Kuti Zsuzsanna (Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium)

Hogyan és milyen keretek között lehet korszerű, a tanulást hatékonyan támogató, a tanuló aktivitását középpontba helyező módszereket, eljárásokat alkalmazni alternatív és nem alternatív iskolákban? Hogyan élik meg mindennapjaikat az innovatív pedagógusok az iskolában? A csukott ajtó mögött titokban marad újító tevékenységük vagy változásra sarkallják tantestületük tagjait?
Célunk, hogy indítást és ösztönző erőt adjunk a változások megéléséhez, olyan kollégák bevonásával, akik már belevágtak a változásba vagy sokéves tapasztalattal rendelkeznek alternatív módszerek használatában.

Meghívottak: Kiss Virág (AKG) és az AVKF Alternatív pedagógiák szakirányú képzés diákjai

4. Alternatív programok állami iskolákban

Szekcióvezető: Szabó Éva (Gyermekek Háza)

Ebben a szekcióban arra keressük a választ, hogy milyen igény indít el egy hagyományos iskolát a változtatás útján. Hogyan indult? Miért éppen arra? Miben kellett változni? Milyen nehézségekkel kellett szembenézni? Milyen várt és nem várt eredmények születtek? Ezekre a kérdésekre válaszolnak a Kincskereső Iskola, a GyermekTér Program, a Kék Madár Program és a Lépésről Lépésre Program pedagógusai.

Meghívottak: Kincskereső Tagiskola (Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium) - Andóné Nagy Katalin, GyermekTér Program (Törökvész Úti Általános Iskola) - Siegl Csilla, Ugrai Zsófi, Kék Madár Pedagógiai Program - (Báthory István Általános iskola, Veszprém) - Jegesné Rémesi Irén és Vörösháziné Czicza Noémi, Lépésről Lépésre Program (Pécsi Meszesi Általános Iskola) - Zágon Mari, Jéki Rita, Gyermekek Háza (Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium) - Szabó Éva

5. 30 év: Hagyományépítés és változás egyidejűsége

Szekcióvezető: Szeszler Anna (Lauder Iskola volt főigazgatója)

A szekcióba a rendszerváltást követően alakult iskolák képviselőit várjuk, akik az érdeklődők számára a változás és a hagyományok alakítása mentén engednek betekintést intézményükbe. E két szempont alapján talán karakteresen kiderül, melyek a közös, a hasonló és a nagyon különböző pontok az alternatív iskolák között, átfogó képet alkothatunk az egyes intézmények sajátos alakulásáról.

Meghívottak: Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Belvárosi Tanoda, Gyermekek Háza, Kincskereső Iskola, Közgazdasági Politechnikum, Kürt Gimnázium, Lauder Iskola, Palánta Általános Iskola, Rogers Iskola, Zöld Kakas Líceum, Pesthidegkúti Waldorf Iskola

6. Iskolaalapítás most

Szekcióvezető: Dobos Orsolya (AME alternatív tagozat vezetője)

Az elmúlt években a kilencvenes évekhez hasonló iskolaalapítás hullám zajlik. Szülők, pedagógusok, más szakmabeliek gondolják úgy, hogy nem találják a számukra megfelelő iskolát, ezért alapítani próbálnak egyet. A szakmai szempontok mellett komoly nehézség az épület és a munkatársak megtalálása. Ezt számos jogszabály is nehezíti, így nem minden tervből és kezdeményezésből lesz jogilag is elfogadott intézmény. Meghívott vendégeink az elmúlt évben engedélyeztettek vagy próbáltak engedélyezni iskolát. Velük az iskolalapítás mai lehetőségeit, nehézségeit járjuk körül.

Meghívottak: Sportolók Alternatív Sikereiért (Bessenyei György Gimnázium) (Kecskés Renáta), Budapest School (Halmos Ádám), Fürkész Innovatív Általános Iskola (Berecz Zoltán), Tópark Alternatív Iskola (Gády-Kayser Lilla és Vikukelné Schillinger Zsuzsanna)

7. Ötletek és gyakorlatok a magatartáskezelésre és a biztonságos iskolai környezet megteremtésére

Szekcióvezető: Fehér Márta (Közgazdasági Politechnikum)

A szekció témái:
• A szabályok és a közös munka kereteinek megteremtése és fenntartása az iskolában
• Biztonságos tanítási, tanulási környezet a diákok és pedagógusok számára
• Nehéz osztály, nehéz időszakok, az indulatok kezelése
• A magatartáskezelés és fegyelmezés közti különbségek

8. Írás- és olvasástanítás improvizációs hívómesékkel

Szekcióvezető: Székely Andrea (AVKF)

Egy kisiskolás életét, a tanuláshoz való viszonyát egy életre meghatározzák az első osztályban szerzett élmények. Miért ne tanulhatnánk meg írni- olvasni játék közben? Hívjuk hát segítségül a dráma " mintha" élményét, kalandozzunk együtt Betűországban!
Pátkay Mónika módszere az írás-olvasás tanítása a hívómesék improvizációjával.

Meghívott: Pátkay Mónika tanító- drámapedagógus, gyermek- és diákszínházi rendező (Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola)

9. Így készíts lapbookot!

Szekcióvezető: Sárosdi Virág gyógypedagógus-logopédus
(a Gyereketető (Skillo.hu) honlap szerkesztője)

A workshop keretein belül megmutatom, mi a folyamata egy lapbook elkészítésének. Természetesen nem csupán elméletben készítünk el egy lapbookot, hanem a helyszínen minden egyes résztvevő elkészíti a saját, kézzel fogható lapbookját is. Ezen az alkotói folyamaton keresztül közvetlenül megtapasztalhatja, milyen sokrétűen használható ez az eszköz, illetve ezek alapján más témában is könnyedén elkészíthet egy újabb lapbookot.

10. DEMO Wood alkotás-élmény-pedagógia

Szekcióvezető: Tallér Júlia (Rogers Iskola, AVKF Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ)

A DEMO Wood egy olyan gyermekfoglalkoztató program, ahol a tervezés, a kétkezi alkotás és a Design területe iránt érdeklődő gyerekekkel dolgozunk. Célunk a vizuális és tárgyi-, valamint az épített környezeti kultúrának ismereteire alapozva, tényleges cselekvésre ösztönző tevékenységbe bevonni a gyerekeket. Az alkotás örömétől, az elkészült munka sikerétől érzelmi stabilitásuk javul, érzelmeik tudatosabb kezelésével biztosabban helyezik el magukat egy közösségben.
A szekcióban ebből a munkából mutatunk egy saját élményű ízelítőt, rövid módszertani ismertetővel a pedagógus szakmához kötődő vagy a téma iránt elkötelezett érdeklődők számára.

Meghívott: Berta Barna

11. Az alkotó változás (vizuális alkotó foglalkozás)

Szekcióvezető: Kovács Erzsébet (Lauder Iskola)

A „változás” az alkotás fókuszában – változatosság az alkotó technikákban
Kerüljünk közelebb a változás és változtatás gyakorlatához kapcsolódó gondolatainkhoz, érzéseinkhez az alkotó folyamat elmélyítő technikájával!
Mikor merül fel bennünk az igény a változtatásra a vizuális tevékenység közben, milyen eszközeink vannak a változás gyakorlati megvalósítására?
Ezeket a kérdések a pedagógiai munkánkkal kapcsolatban szintén feltesszük, és folyamatosan keressük rá a válaszokat. Beszélgessünk erről is!
A technika: zsírkrétás színkeverés, montázs technika.

12. Alternatív óvodák jó gyakorlatai, megoldások, kihívások

Szekcióvezető: Dr. Bakonyi Anna, pedagógiai szakértő

A szekcióban 2-2 alternatív óvoda sajátosságait mutatják be a hallgatóknak olyan óvodapedagógusok, akik az adott intézmény tapasztalt munkatársai. Az egyes alternatívák sajátos megoldásait követhetjük nyomon a változások tükrében: milyen módon alkalmazkodnak a jelen kihívásaihoz, megőrizve az adott alternatíva sajátosságait.

Meghívottak: Lauder Óvoda (Merényi Szonja), Rogers Óvoda (Guba Boglárka, Bognár Anita, Fogas Júlia, Schumann Lilla), Waldorf Óvoda (Lelkes Katalin), Budapest Montessori Óvoda (Smideliusz Mariann, Giczi Anett)