Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés

Szakképesítés neve: Pedagógiai és családsegítő munkatárs

OKJ száma: 54 140 02 OKJ szakképesítés

Engedély száma: E-001857/2018/A004

Engedély kiadásának időpontja: 2018. december 18.

Képző helyszín: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Tanfolyam jellemző:

 • Állam által elismert OKJ szakképesítés
 • A képzés hazai és nemzetközi szintje: felső középfokú szakképesítés

Képzés időtartama: kb. 7-8 hónap

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs feladatai:

 • A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében.
 • Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
 • A pedagógus tanórai foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében.
 • Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.
 • Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat.
 • Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel.
 • Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat.
  Családpedagógiai gondozási feladatokat végez.
 • Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • a különböző helyzetben élő emberek empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • konfliktusmegoldásra
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális problémák felismerésére
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviselésére
 • módszeres munkavégzésre
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
 • differenciált bánásmód alkalmazására
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • rendezvények, programok szervezésére
 • ügyeleti feladatok ellátására

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:

 • 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
 • 11687–16 Program és szabadidő szervezés
 • 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
 • 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
 • 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

A képzés díja: 125.000 Ft + vizsgadíj (A feltüntetett ár 2019. szeptember 2-ig beiratkozókra érvényes.)

További felvilágosítást ad:

  • Reskó Ildikó,
  • Telefon: +36-1-920-2689/900 m.
  • E-mail: resko.ildiko@avkf.hu

Jelentkezési lap (Beiratkozásnál a bizonyítványok eredeti példányát kérjük bemutatni!)
Ügyfélfogadás rendje