Óvodai dajka

Szakképesítés neve: Óvodai dajka

OKJ száma: 32 140 01 OKJ szakképesítés

Engedély száma: E-001857/2018/A001

Engedély kiadásának időpontja: 2018. december 18.

Képző helyszín: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)

Jelentkezés feltétele: 8 általános iskolai bizonyítvány, gyakorlathoz: egészségügyi kiskönyv

Tanfolyam jellemző:

 • Állam által elismert OKJ-s szakképesítés
 • Képzés hazai és nemzetközi szintje: alsó középfok

Képzés időtartama: 320 óra, kb 3 hónap

Óvodai dajka feladatai:
Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az óvodapedagógussal való együttműködésre
 • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
 • a beteg gyermek ápolására
 • munkavédelmi előírások betartására

Óvodai dajka tanfolyam tananyagegységei:

 • 1470–16 Óvodai nevelési feladatok
 • 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
 • 11543–16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységben
 • 11544–16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

Képzés ideje:
Összóraszám: 320 óra, kb. 3 hónap
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

A képzés díja: 50.000 Ft + vizsgadíj (A feltüntetett ár 2019. szeptember 2-ig beiratkozókra érvényes.)

További felvilágosítást ad:

  • Reskó Ildikó,
  • Telefon: +36-1-920-2689/900 m.
  • E-mail: resko.ildiko@avkf.hu

Jelentkezési lap (Beiratkozásnál a bizonyítványok eredeti példányát kérjük bemutatni!)
Ügyfélfogadás rendje