Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés

Szakképesítés neve: Gyógypedagógiai segítő munkatárs

OKJ száma: 54 140 01 OKJ szakképesítés

Engedély száma: E-001857/2018/A002

Engedély kiadásának időpontja: 2018. december 18.

Képző helyszín: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)

A képzés időtartama: kb. 7-8 hónap

A képzésen való részvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

Gyógypedagógiai segítő munkatárs feladatai:
A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sérült személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban. Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • konfliktusmegoldásra
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

Hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve:

 • nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • foglalkozások eszközeinek előkészítésére
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
 • differenciált bánásmódra
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására
 • ügyeleti és kísértési feladatok ellátására
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

Kiknek ajánljuk a képzést?

 • Pedagógiai ,- gyógypedagógiai intézményben dolgozóknak, akik a napi munkájuk során találkoznak sajátos nevelési igényű gyermekkel, tanulóval illetve felnőtt sérültekkel. Gyógypedagógiai segítőként kiemelten fontos a Kolléga önálló munkavégzése, türelmessége, terhelhetőség.
 • Társas kompetenciákat tekintve jelentőséggel bír a segítőkészség, határozottság, tolerancia.
 • Szakmai sikerességének további feltételei a magas szintű figyelemmegosztás, helyzetfelismerés, ötletgazdagság

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:

 • 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • 11465–12 Általános gyógypedagógiai feladatok
 • 11466–12 Speciális gyógypedagógiai feladatok
 • 11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

A képzés díja: 125.000 Ft + vizsgadíj (A feltüntetett ár 2019. szeptember 2-ig beiratkozókra érvényes.)

További felvilágosítást ad:

  • Reskó Ildikó,
  • Telefon: +36-1-920-2689/900 m.
  • E-mail: resko.ildiko@avkf.hu

Jelentkezési lap (Beiratkozásnál a bizonyítványok eredeti példányát kérjük bemutatni!)
Ügyfélfogadás rendje