Családsegítő asszisztens képzés

Szakképesítés neve: Családsegítő asszisztens

OKJ száma: 52 761 01 OKJ szakképesítés

Engedély száma: E-001857/2018/A003

Engedély kiadásának időpontja: 2018. december 18.

Képző helyszín: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BUDAPESTI CAMPUSA (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Tanfolyam jellemzője:

 • Állam által elismert OKJ-s szakképesítés
 • Képzés hazai és nemzetközi szintje: felső középfokú szakképesítés

A családsegítő asszisztens feladatai:

  A családsegítő asszisztens köznevelési és szociális intézményekben foglalkoztatott szakember, aki munkáját felsőfokú végzettségű pedagógus, illetve szociális szakember irányítása mellett végzi, összekötő a család, az intézmény és a közösség között, valamint közvetít az interakciók során keletkező konfliktusokban. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását, szabadidős projekteket és tevékenységeket szervez. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára. Munkája, a családokkal történő hatékony kommunikáción alapul, kapcsolatrendszere nem nélkülözheti az egyetértést, a tiszteletet és a toleranciát. Szerepe, tevékenysége, társadalmi hasznossága, erkölcsi, etikai vonatkozásban is kitüntetett szerepű.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • információk gyűjtésére,
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • segítőkapcsolat teremtésére adekvát kommunikációra,
 • konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére,
 • általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására,
 • a szociális problémák felismerésére,
 • a szakmai etikai szabályok betartására,
 • a szakmai értékek képviseletére,
 • módszeres munkavégzésre,
 • különböző rendezvények, programok szervezésére.

Képzés időtartama: 520 óra, kb. 5 hónap

Az 52 761 01 azonosító számú, Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11676-16 Családpedagógiai alapismeretek
 • 11677-16 Kapcsolattartás formái a családokkal
 • 11678-16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A képzés díja: 95.000 Ft + vizsgadíj (A feltüntetett ár 2019. szeptember 2-ig beiratkozókra érvényes.)

További felvilágosítást ad:

  • Reskó Ildikó,
  • Telefon: +36-1-920-2689/900 m.
  • E-mail: resko.ildiko@avkf.hu

Jelentkezési lap (Beiratkozásnál a bizonyítványok eredeti példányát kérjük bemutatni!)
Ügyfélfogadás rendje