Impresszum

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Budapesti Campusa törekedett az információk pontos közzétételére, ezzel együtt nem vállal felelősséget az információk használatából adódó káreseményért.

A honlapon található információk üzleti célra nem használhatók fel. Oktatási és kutatási célokra az információk felhasználhatók hivatkozással. Kérjük, hogy a felhasználáshoz kérje az Apor Vilmos Katolikus Főiskola engedélyét a vecsey.alexandra@avkf.hu címen, amelyben közli nevét, posta címét, a felhasználni kívánt információt, továbbá a felhasználás módját.

Kocsis Gyula István
mb. campusvezető, felelős kiadó
kocsis.gyula@avkf.hu

Vécsey Alexandra
titkárságvezető, felelős szerkesztő
vecsey.alexandra@avkf.hu