4A Módszertani Központ

Budapest

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Budapesti Campus
1201 Budapest, Török Flóris u. 227-229. 304. szoba
Tel: +36 1 / 920 2689 / 800 mellék
E-mail: alternativ@avkf.hu

Vác

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Szent Miklós téri épülete
2600 Vác Szent Miklós tér 1-3.
Telefonszám: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék
Fax: +36-27 / 511-141
Szakmai koordinátor: Pap Judit
pap.judit@avkf.hu

Az atipikus gyerek „A” tipikus - Az Alternatív pedagógiák „A” pedagógia alternatívája

Az AVKF 2018. szeptember 1-jén hozta létre a 4A Módszertani Központot két új oktatója, Dr. habil Gyarmathy Éva és dr. Czike Bernadett kezdeményezésére. A 4A rövidítés a befogadó helyet: az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát, az Aktivitást, mint jelzőt, valamint a Központ két fő szakmai területét, az Atipikus fejlődést és az Alternatív pedagógiákat foglalja magában.

Atipikus fejlődésnek nevezzük az olyan, nem mindig nyilvánvaló és egzaktul azonosítható eltéréseket, amelyek gyakran együtt, és különböző kombinációkban jelennek meg. A szindrómák gyakori közös megjelenésének oka az egymást átfedő fejlődési utak, amelyek az atipikus fejlődéshez vezetnek. Ide tartoznak a neurológiai alapú teljesítményzavarok: tanulási zavar, tanulási nehézség (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia), kontrollzavarok (figyelemzavar, hiperaktivitás zavar, impulzus kontroll zavar), valamint az autizmus spektrum zavarok egy része.

Alternatív pedagógiáknak nevezzük azokat a pedagógiai áramlatokat és konkrét iskolákat is, amelyek az iskolai környezetet és az iskolai kapcsolatokat, valamint a tanulásszervezést a gyerekek, diákok szükségletei alapján hozzák létre és rugalmasan alkalmazkodnak azokhoz. Jellemző rájuk a pedagógus szerepének megváltozása, az egyéni különbségek figyelembevétele és az árnyalt értékelés.

Ezeken a területeken a két alapító oktató az elmúlt évtizedekben komoly szakmai munkát végzett. E munka eredményeként számtalan tapasztalatra tettek szert, a 4A Módszertani Központ (a továbbiakban 4A Központ) részben e tapasztalatok átadásának és további szakmai fejlesztéseknek ad kereteket. A 4A Központ nyitott, hálózatszerű szakmai szervezet, ami szoros kapcsolatot kíván létrehozni, és hosszú távú együttműködést szeretne kiépíteni a két szakterület Magyarországon már működő módszertani műhelyeivel. Az együttműködés keretében a 4A Központ képzéseket alapít, konferenciákat, műhelyeket tart az AVKF oktatói és diákjai számára a két szakmai területhez kapcsolódóan. A képzésekhez gyakorló helyeket kínál, valamint szolgáltatásokat nyújt. Fontos célja az AVKF oktatói számára olyan szakmai megbeszéléseket és műhelyeket szervezni, amelyek fókuszában a 21. századi oktatással kapcsolatos problémák és lehetőségek megosztása, közös megbeszélése áll. A 4A Központ szeretné munkájával a módszertani műhelyek közötti országos hálózatépítést is segíteni, továbbá a pedagógusok (óvodapedagógusok, tanárok) megszólításával, a szakmai munkába és képzésekbe történő bevonásával a „hagyományos” iskolák és az atipikus/alternatív műhelyek közötti kapcsolatot kialakítani és erősíteni.

Nevében az Aktív szó azt jelenti, hogy mind a magától, mind pedig a munkában, képzéseken, műhelyeken résztvevőktől aktivitást vár el, a kölcsönös részvétel alapján. A 4A Központ munkáját, a két alapítón kívül Pap Judit és Tallér Júlia munkatársak segítik.